Tuva Ringsø Heggli

Vekka

Vekka er en utforskning av den norske moteidentiteten, basert på en idé om at den har sine røtter i arbeidsklær. Norske kystkvinner og beretninger rundt deres arbeid og hverdagsliv er en sentral inspirasjonskilde for antrekkene, og kolleksjonens muse, Vekka, er navnet på en av disse kvinnene.

Beretningen om livet til Vekka forteller en historie som går igjen hos utallige norske kystkvinner, hvor slit og hardt arbeid er en del av hverdagen, og en jente som vokser opp ved nordmørekysten på starten av 1900-tallet fanges i samme rolle som sin mor og hennes mor før det – som stedbundet og med livet viet til arbeid for familien, uten frihet til å følge egne drømmer. Tross dette skildres en kvinne som
står med rak rygg, som bar arbeidstøyet med verdighet og alene forsørget sine barn. Kystkvinnenes beretninger er historier om verdighet, stolthet for sine røtter og evnen til å skape noe vakkert av et hardt og stridt utgangspunkt.

Kolleksjonen kombinerer tekstiler og elementer inspirert av arbeidsklær og det harde hverdagslivet til kystkvinnene med feminine silhuetter og designgrep som representerer verdigheten og styrken i det feminine.