Miriam Arielle Tveit

She’s burning rubber

Hvordan kan man fremheve feminin styrke i en undertøyskolleksjon gjennom å utforske typiske maskuline stilreferanser?

She´s burning rubber er en undertøyskolleksjon for kvinner inspirert av stereotypiske maskuline klær. Undertøy for kvinner blir i dagens samfunn ofte fremstilt som noe veldig feminint og overseksualisert. Spesielt i reklamer på 2000-tallet blir kvinner gjerne fremstilt som en submissiv part, som bare skal være til pynt for mannen.

Formålet med denne kolleksjonen er å lage undertøy som skal styrke kvinnen. Den skal provosere og vekke oppsikt, og vise kvinnen som sterk, selvstendig, selvsikker og rebelsk. Hun skal være sexy, men ikke seksuell.

Kolleksjonen tar inspirasjon fra motorsykkel- og pilotklær, som blir sett på som stereotypisk maskulint, slik som undertøy blir sett på som stereotypisk feminint. Det fokuseres på kontrastene mellom de feminine snittene i undertøy, og de maskuline elementene i motorsykkel- og pilotklær. Utgangspunktet for inspirasjonen er beskyttelsen i klærne, som f.eks. ryggbeskyttelsen i motorsykkeljakken og sikringsselene til pilotuniformen, som en direkte oversettelse på at undertøy i utgangspunktet ble oppfunnet for å beskytte de intime områdene.