Amanda Louise Drolsum Jenssen

DUAL

Hvordan kan man lage en kleskolleksjon for kvinner som fremhever dualismen mellom femininitet og maskulinitet i kvinne-moten?

Dette prosjektet søker å utforske kvinners forhold til mote og identitet, og hvordan disse to henger sammen. Min visjon har vært å lage en kleskolleksjon som refererer til og er inspirert av de ulike, og ofte kontrasterende, sidene ved å være kvinne i dag. Man blir ofte “satt i bås” som enten feminine eller maskuline, pene eller smarte, sterke eller svake, mens denne kolleksjonen forsøker å vise hvordan kvinner er komplekse og mangefasetterte.

Fokuset er lagt spesielt på dualismen mellom femininitet og maskulinitet. I spennet mellom disse to begrepene ligger en hel verden av tradisjon, kultur, konflikt og spenning, men også grenseoverskridelser, utfordring av verdier og kreativitet.

Kvinnelighet blir ofte assosiert med femininitet, og femininitet blir ofte definert som mykt, vakkert, følsomt og svakt. Samtidig lever kvinner i en verden hvor de er nødt til å være både sterke og motstandsdyktige, og må navigere seg med smidighet i et samfunn som i det store og hele er basert på maskuline verdier. Ved å bruke deadstock, og inspirasjon fra historisk herre- og kvinnemote har jeg utviklet en bærekraftig kolleksjon som balanserer feminine og maskuline elementer, med et ønske om å fremme kvinners mangfold, styrke og sårbarhet.