Charlotte Ohna Harjo

Age of Gaia

I en verden hvor lineære strategier, og fokus på vekststår sentralt i enhver drift kan det føles vanskelig for ensom ønsker å drive bærekraftig å utfordre status quo. Prosjektet baseres på en spekulativ design-strategibearbeidet en kleskolleksjon for norden i år 2032-ti år inni fremtiden. Kolleksjonen belyser verdiene bak sirkulæresystemmodeller innen kles-industrien, og hvordan bærekraftigproduksjon lar seg gjennomføre i nærområdene innen den tid.Ved å tenkespekulativt oppnår oppgaven et reflektert synspunktinnen ny teknologi og en resonnerende vurdering ovenforfremtidig Nordisk produksjon.

Kontakt:

Charlotte Ohna Harjo

Mail: charlotte.harjoo@gmail.com

Modell:Sarah Manskow

Fotograf: Lena Lislevand